Home » photogallery » lifestyle »Benefits of Poppy in Summer|| গৰমৰ বতৰত পপি বৰ উপযোগী, ওজন কমায়! কেনেকৈ খালে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পেট?

Benefits of Poppy in Summer|| গৰমৰ বতৰত পপি বৰ উপযোগী, ওজন কমায়! কেনেকৈ খালে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পেট?

Poppy seeds are beneficial in summer: গৰমৰ দিনৰ সকলোধৰণৰ ৰোগৰ পৰা আপোনাক দূৰত ৰাখিব পাৰে পপি গুটিয়ে।

শেহতীয়া বাতৰি