உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »ডালিম খায় নে? ডালিমৰ ৰসে কোৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত চমৎকাৰ ফল দিয়ে, ডালিমৰ কোনটো অংশ উপকাৰী জানক নতুন গৱেষণাৰ তথ্য

    ডালিম খায় নে? ডালিমৰ ৰসে কোৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত চমৎকাৰ ফল দিয়ে, ডালিমৰ কোনটো অংশ উপকাৰী জানক নতুন গৱেষণাৰ তথ্য

    কেৱল ইমানেই নহয়, ডালিমৰ ৰসে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ, পক্স ভাইৰাছ তথা হিউমেন ইমিউনিডেফিচিয়েন্সি ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সক্ষম। সেই লক্ষ্যৰে ৰেলজা তথা তেওঁৰ দলে ক’ভিড ১৯ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উপযোগিতা সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰিছিল। এই গৱেষণাৰ ইতিবাচক ফলাফলে উৎফুল্লিত কৰিছে দলটোক।