Home » photogallery » lifestyle »Bank Offer: PNB আৰু SBIৰ গ্ৰাহকৰ বাবে সুখবৰ ! Loanৰ ক্ষেত্ৰত Processing Fee ৰেহাইৰ লগতে আৰু বহুতো সুবিধা, জানক সবিশেষ...

Bank Offer: PNB আৰু SBIৰ গ্ৰাহকৰ বাবে সুখবৰ ! Loanৰ ক্ষেত্ৰত Processing Fee ৰেহাইৰ লগতে আৰু বহুতো সুবিধা, জানক সবিশেষ...

Punjab National Bankএ ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১-ৰ ভিতৰত গ্ৰাহকৰ পৰা Home Loanৰ ওপৰত Processing Fee আৰু নথিপত্ৰ মাচুল সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি