உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »PM Kisan Samman Nidhi Yojana: বাম্পাৰ খবৰ ! অপেক্ষাৰ দিন শেষ, কৃষকৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ২ হাজাৰ টকা আহি আছে ...

    PM Kisan Samman Nidhi Yojana: বাম্পাৰ খবৰ ! অপেক্ষাৰ দিন শেষ, কৃষকৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ২ হাজাৰ টকা আহি আছে ...

    PM Kisan Samman Nidhi Yojana: প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ একাদশ কিস্তি ৩১ মে', ২০২২-ৰ ভিতৰত কৃষকসকলৰ একাউণ্টত থাকিব।