Home » photogallery » lifestyle »বলীউদৰ অভিনেত্ৰীতকৈ কোনোগুণে কম নহয় নৱজোৎ সিং সিদ্ধুৰ কন্যা ৰাবিয়া, চাওক ৰাবিয়াৰ গ্ৰেমাৰাছ লুক

বলীউদৰ অভিনেত্ৰীতকৈ কোনোগুণে কম নহয় নৱজোৎ সিং সিদ্ধুৰ কন্যা ৰাবিয়া, চাওক ৰাবিয়াৰ গ্ৰেমাৰাছ লুক

অত্যন্ত সুন্দৰী ৰাবিয়া ফেশ্বনৰ প্ৰতি খুব আগ্ৰহী। ৰাবিয়াৰ ফটোশ্বুট কোনো বলীউদ অভিনেত্ৰীতকৈ কম নহয়।