உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »আকৌ দাম বাঢ়িল পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ, চাওক কোন চহৰত কিমান বাঢ়িল

    আকৌ দাম বাঢ়িল পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ, চাওক কোন চহৰত কিমান বাঢ়িল

    আন্তৰ্জাতিক বজাৰত অপৰিশোধিত তেলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত দেশৰ বজাৰত পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ দামত প্ৰভাৱ পৰিছে।