உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Petrol Diesel Price Hike: সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ! শনিবাৰৰ দিনটোতো বাঢ়িল পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য, গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত কিমান হ'ল প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লৰ দাম?

    Petrol Diesel Price Hike: সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ! শনিবাৰৰ দিনটোতো বাঢ়িল পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য, গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত কিমান হ'ল প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লৰ দাম?

    Petrol Diesel Price Hike: শনিবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেলত ৮০ পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে।