உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Petrol Diesel Price Today: স্বাধীনতা দিৱসৰ বাম্পাৰ অ'ফাৰ! লিটাৰত ৩ টকা সস্তা হ'ল পেট্ৰ'ল

    Petrol Diesel Price Today: স্বাধীনতা দিৱসৰ বাম্পাৰ অ'ফাৰ! লিটাৰত ৩ টকা সস্তা হ'ল পেট্ৰ'ল

    তামিলনাডু চৰকাৰে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যত ৩ টকা হ্ৰাস কৰিছে।