உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Petrol-Diesel Price: আকৌ বাঢ়িল পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য

    Petrol-Diesel Price: আকৌ বাঢ়িল পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য

    দীপাৱলীৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিছিল পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য।