உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত ব্ৰেক! জানি লওক আজিৰ দাম

    পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত ব্ৰেক! জানি লওক আজিৰ দাম

    শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী- পেট্ৰ’ল- ৮৫.১৫ টকা  ডিজেল-৭৭.৪৭ টকা(প্ৰতি লিটাৰ)