உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »প্ৰেমিকাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল ‘কুছ কুছ হোতা হ্যে’ৰ সেই শিশুটি, চাওক PHOTO

    প্ৰেমিকাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল ‘কুছ কুছ হোতা হ্যে’ৰ সেই শিশুটি, চাওক PHOTO

    এতিয়া পৰজান ২৯ বছৰীয়া হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ নিজৰ দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰেমিকা ডেল্না শ্ৰফৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে।