உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Oversleeping Side Effects: দিনত টোপনি মৰাৰ অভ্যাস চূড়ান্ত ক্ষতিকাৰক! জানি লওক এইবোৰ কথা

    Oversleeping Side Effects: দিনত টোপনি মৰাৰ অভ্যাস চূড়ান্ত ক্ষতিকাৰক! জানি লওক এইবোৰ কথা

    Oversleeping Side Effects: অতিৰিক্ত টোপনি মাৰিলে শৰীৰত ৰোগে বাহ বান্ধিব পাৰে। হ’ব পাৰে টাইপ টু ডায়েবেটিছ। লগতে হাৰ্ট এটাকৰ সম্ভাৱনাও থাকে।