Home » photogallery » lifestyle »New Wage Code: কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ! সপ্তাহত ৩ দিন ছুটি, ৫০ শতাংশ বেচিক চেলাৰী, Earned Leave ৩০০ দিন!

New Wage Code: কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ! সপ্তাহত ৩ দিন ছুটি, ৫০ শতাংশ বেচিক চেলাৰী, Earned Leave ৩০০ দিন!

New Wage Code: শ্ৰমজীৱী মানুহৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ

শেহতীয়া বাতৰি