உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »New Wage Code: কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ! সপ্তাহত ৩ দিন ছুটি, ৫০ শতাংশ বেচিক চেলাৰী, Earned Leave ৩০০ দিন!

    New Wage Code: কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ! সপ্তাহত ৩ দিন ছুটি, ৫০ শতাংশ বেচিক চেলাৰী, Earned Leave ৩০০ দিন!

    New Wage Code: শ্ৰমজীৱী মানুহৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ