Home » photogallery » lifestyle »আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নকুলদানাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় জানি লওক ...

আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নকুলদানাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় জানি লওক ...

English term for Nakuldana : সংস্কৃতত 'নকুল' শব্দটোৰ এক অতি সুন্দৰ অৰ্থ আছে, শিৱ বা মহাদেৱৰ আন এটা নাম হৈছে নকুল। নকুলদানাৰ নাম এই দুটা উৎসৰ পৰা লোৱা হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি