உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৰু ঘৰখনৰ পৰা কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা Mohammed Shami আজি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক!

    উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৰু ঘৰখনৰ পৰা কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা Mohammed Shami আজি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক!

    মহম্মদ ছামী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অত্যন্ত নিৰ্ভৰযোগ্য তাৰকা।  পেছ বলিঙৰ বাবে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে তেওঁৰ নাম। বিধ্বংসী বলিঙত মুগ্ধ ক্ৰিকেটপ্ৰেমী।