Home » photogallery » lifestyle »PSU Salary Hike: দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ! এইসকল কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ১২ শতাংশ বৃদ্ধি, ৫ বছৰৰ এৰিয়াৰ

PSU Salary Hike: দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ! এইসকল কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ১২ শতাংশ বৃদ্ধি, ৫ বছৰৰ এৰিয়াৰ

PSU Salary Hike: তথাপি একাংশ কৰ্মচাৰী সুকী নহয় এই সিদ্ধান্তক লৈ।

শেহতীয়া বাতৰি