உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Mirabai Chanu Wins Heart : পদক জয় কৰিয়েই নহয় নিজৰ আচৰণেৰেও হৃদয় জয় কৰিলে মিৰাবাঈ চানুৱে, ছচিয়েল মিডিয়াত ভূয়সী প্ৰশংসা।

    Mirabai Chanu Wins Heart : পদক জয় কৰিয়েই নহয় নিজৰ আচৰণেৰেও হৃদয় জয় কৰিলে মিৰাবাঈ চানুৱে, ছচিয়েল মিডিয়াত ভূয়সী প্ৰশংসা।

    ২ বছৰৰ মূৰত পৰিয়ালৰ লোকক লগ পাই আনন্দ প্ৰকাশৰ ভাষা হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি লিখিছে মিৰাবাঈ চানুৱে।