Home » photogallery » lifestyle »Photo: ৪০ ফুট ওখ আমগছত ৪ মহলীয়া হাইটেক ঘৰ, প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ অটুট বান্ধোনৰ বিৰল আৰ্হি ৰাজস্থানৰ কে পি সিঙৰ

Photo: ৪০ ফুট ওখ আমগছত ৪ মহলীয়া হাইটেক ঘৰ, প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ অটুট বান্ধোনৰ বিৰল আৰ্হি ৰাজস্থানৰ কে পি সিঙৰ

এজন অভিযন্তাই ৰাজস্থানৰ হ্ৰদ চহৰ উদয়পুৰত এডাল আম গছৰ ওপৰত চাৰিমহলীয়া হাই-টেক হাউছত আছে ৰিম'টত চলা চিৰি