Home » photogallery » lifestyle »LPG Price Hike: মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ওপৰত আকৌ চাপ বাঢ়িব ! ১ জুনৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম ১,১০০ টকা হ'ব নেকি ?

LPG Price Hike: মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ওপৰত আকৌ চাপ বাঢ়িব ! ১ জুনৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম ১,১০০ টকা হ'ব নেকি ?

LPG Price Hike: ডাঙৰ সম্ভাৱনা ! জুনৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বাঢ়ি যাব !

শেহতীয়া বাতৰি