உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Knowledge Story: তাঁৰৰ এই টুকুৰাটোক ছেফটী পিন বোলা হয় কিয়? নেপথ্যৰ কাহিনী জানিলে চমকি উঠিব!

    Knowledge Story: তাঁৰৰ এই টুকুৰাটোক ছেফটী পিন বোলা হয় কিয়? নেপথ্যৰ কাহিনী জানিলে চমকি উঠিব!

    Knowledge Story: ছেফটী পিনৰ আঁৰৰ ইতিহাস জানেনে? নামৰ আঁৰৰ আচল কাহিনী কি? কি কাৰণত আৰু কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল?