உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Drinks: এক পেগ সুৰাৰ মূল্য ৯ লাখ টকা, বিশ্বৰ এনে কেইটামান দামী পেগত থাকে হীৰাও...

    Drinks: এক পেগ সুৰাৰ মূল্য ৯ লাখ টকা, বিশ্বৰ এনে কেইটামান দামী পেগত থাকে হীৰাও...

    Drinks: ইংলেণ্ডৰ 'দ্য উইনষ্টন ককটেল' পানীয়ৰ নাম প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী উইনষ্টন চাৰ্চিলৰ নামেৰে ৰখা হৈছে।