உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Kareena Kapoor Khan: কৰিণাৰ এনে আকৰ্ষণীয় ফিগাৰৰ ৰহস্য জানেনে? সকলো খুলি ক'লে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে...

    Kareena Kapoor Khan: কৰিণাৰ এনে আকৰ্ষণীয় ফিগাৰৰ ৰহস্য জানেনে? সকলো খুলি ক'লে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে...

    জব উই মেটৰ পৰা তাশানলৈকে - একেই সৌন্দৰ্য! অভিনেত্ৰী কৰিণা কাপুৰে কিদৰে মেইনটেইন কৰে নিজৰ শৰীৰ?