Home » photogallery » lifestyle »জিলাপীত কিয় ইমান পাক থাকে ? বহু লোকে উত্তৰ বিচাৰি আছে ! আপুনি ৰহস্যটো জানেনে ? ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল এই আকৃতি ?

জিলাপীত কিয় ইমান পাক থাকে ? বহু লোকে উত্তৰ বিচাৰি আছে ! আপুনি ৰহস্যটো জানেনে ? ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল এই আকৃতি ?

আপুনি জিলাপী খাবলৈ ভাল পায় নেকি? মিঠাই নিৰ্মাতাসকলে মাত্ৰ ৫টা আঙুলিৰ শৈলীত এই মিঠাইটো বনাইছিল। যিসকল লোকে এই ৰসাল মিঠাই ভাল নাপায় তেওঁলোক নিঃসন্দেহে বিৰল। পিছে ইয়াৰ পাকবোৰ কেনেকৈ আহিল জানেনে !