உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »মাত্ৰ ৭ টকা জমা কৰিয়েই প্ৰতিমাহে আপুনি ৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে...

    মাত্ৰ ৭ টকা জমা কৰিয়েই প্ৰতিমাহে আপুনি ৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে...

    যদি এজন ব্যক্তিয়ে ১৮ বছৰ বয়সত অটল পেঞ্চন যোজনাত যোগদান কৰে, তেন্তে তেওঁ ৬০ বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতি মাহে ৫ হাজাৰ টকাৰ মাহিলী পেঞ্চনৰ বাবে প্ৰতি মাহে ২১০ টকা জমা দিব লাগিব।