உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Magic Tea: চাহ খাওক আৰু লগতে কাপ খাওক ! দেশৰ এই জংচনত শীতকালত মেজিক টি উপভোগ কৰক...

    Magic Tea: চাহ খাওক আৰু লগতে কাপ খাওক ! দেশৰ এই জংচনত শীতকালত মেজিক টি উপভোগ কৰক...

    মানুহে সাধাৰণতে চাহ খোৱাৰ পিছত প্লাষ্টিকৰ কাপ চাৰিওফালে দলিয়াই দিয়ে। ই চাৰিওফালে বহুতো লেতেৰা কৰে। এনে লেতেৰা অধিক সচৰাচৰ হয়, বিশেষকৈ ষ্টেচন চৌহদত। এনে পৰিস্থিতিত ৰে'লৱেই এনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰিছে। দৰাচলতে, ৰে'লৱেই এক যাদুকাপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে যি এফালে লেতেৰা ৰক্ষা কৰিব, আনহাতে মানুহে এক উন্নত পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশত ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিব।