உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Dates: বয়স ৩০ৰ ওপৰত নেকি? খেজুৰ খাওক, কাৰণ জানিবলৈ পঢ়ক এই খবৰ

    Dates: বয়স ৩০ৰ ওপৰত নেকি? খেজুৰ খাওক, কাৰণ জানিবলৈ পঢ়ক এই খবৰ

    খেজুৰ অত্যন্ত সোৱাদযুক্ত আৰু ৰুচিশীল এটা ফল যিটো ফ্ৰুকটোজ আৰু গ্লাইছেমিক সমৃদ্ধ। খেজৰুত আছে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা। খেজুৰে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে।