உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Moles on body parts: শৰীৰৰ কোন অংশত তিল থাকিলে কি হয় ? জানক ...

    Moles on body parts: শৰীৰৰ কোন অংশত তিল থাকিলে কি হয় ? জানক ...

    Mole : শৰীৰৰ কোনটো অংশত তিল (Mole) আছে? হাত, ভৰি নে মুখ? আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ শৰীৰৰ তিলবোৰে আপোনাৰ বিষয়ে বহু কথা কয় !