உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »How To Reduce Electricity Bill: আহি আছে গৰমৰ দিন! জানি লওক বিদ্যুতৰ বিল ৰাহি কৰাৰ কৌশল...

    How To Reduce Electricity Bill: আহি আছে গৰমৰ দিন! জানি লওক বিদ্যুতৰ বিল ৰাহি কৰাৰ কৌশল...

    Electricity Bill: ফেব্ৰুৱাৰী মাহ শেষ হৈছে। সেয়া গ্ৰীষ্মকালৰ আৰম্ভণি। কিছুমানে এতিয়াৰ পৰা ফেন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তাপমাত্ৰা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে, মানুহে ফেন, কুলাৰ আৰু এচি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব।