உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Hospital Bed: হাস্পতালৰ বিচনাত কিয় বগা বেডক'ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কাৰণ জানিলে আচৰিত হ'ব...

    Hospital Bed: হাস্পতালৰ বিচনাত কিয় বগা বেডক'ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কাৰণ জানিলে আচৰিত হ'ব...

    Hospital Bed: ৰোগীৰ শৰীৰৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ বা অন্যান্য কোনো তৰল পদাৰ্থ নিঃসৰণ হলে তৎক্ষণাৎ চকুত পৰিব লগতে চিকিৎসাত সুবিধা হব।