உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Healthier Alcoholic Drinks: মদো স্বাস্থ্যকৰ! বিয়েৰ বা ককটেল এৰি এইসমূহ বাছি লওক, ক্ষতি বহু পৰিমাণে কম হ'ব

    Healthier Alcoholic Drinks: মদো স্বাস্থ্যকৰ! বিয়েৰ বা ককটেল এৰি এইসমূহ বাছি লওক, ক্ষতি বহু পৰিমাণে কম হ'ব

    মদ্যপান কৰিলে শৰীৰৰ নানা ধৰণৰ ক্ষতি হয়। আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গৱেষণাই কৈছে যে, কম পৰিমাণে এলকোহল খালে আছে কিছু উপকাৰীতাও।