உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Vegan Diet : ওজন কমোৱাৰ ৰামবাণ উপায় ভেগান আহাৰ, অব্যৰ্থ ভেগান ডায়েটৰ বিষয়ে জানক সবিশেষ

    Vegan Diet : ওজন কমোৱাৰ ৰামবাণ উপায় ভেগান আহাৰ, অব্যৰ্থ ভেগান ডায়েটৰ বিষয়ে জানক সবিশেষ

    সমীক্ষাত কোৱা হৈছে যে ভেগান আহাৰে (Vegan Diet) উচ্চ ৰক্তচাপ ৭৫ শতাংশলৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা ৪২ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰে।

    • |