உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Stomach Upset : সঘনাই পেটৰ ৰোগত ভোগে নেকি? এৰি দিয়ক এইসমূহ খাদ্য

    Stomach Upset : সঘনাই পেটৰ ৰোগত ভোগে নেকি? এৰি দিয়ক এইসমূহ খাদ্য

    মচলাযুক্ত খাদ্য বেছি খালে গেছ, এচিডিটি, বদহজম আৰু কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা বাঢ়িব পাৰে। সেয়ে কম মচলা খাওক। সীমিত আহাৰ খাওক।