Home » photogallery » lifestyle »Smoking and Covid Death| কোৰোণাত মৃত্যুৰ সৈতে ধূমপানৰ কি সম্পৰ্ক? নতুন গৱেষণাত বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্য

Smoking and Covid Death| কোৰোণাত মৃত্যুৰ সৈতে ধূমপানৰ কি সম্পৰ্ক? নতুন গৱেষণাত বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্য

Smoking and Covid Death| এক গৱেষণা পত্ৰত কোৱা হৈছে যে নিয়মিত ধূমপান যিসকলে কৰে, কোৰোণাসহ আন সংক্ৰমণত হাস্পতালত মৃত্যুৰ সম্ভাৱনীয়তা তেওঁলোকৰ অধিক।