உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »মহিলাসকলৰ ভিতৰত এওঁলোকক দিয়া নহয় কোৰোণাৰ ভেকচিন, আপুনিও আছে নে কি তালিকাত? জানক

    মহিলাসকলৰ ভিতৰত এওঁলোকক দিয়া নহয় কোৰোণাৰ ভেকচিন, আপুনিও আছে নে কি তালিকাত? জানক

    মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি এটা ভেকচিনত দুটাকৈ ডজ দিয়া হ’ব। বিভিন্ন সংস্থাৰ ভেকচিন এইক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনোবাই ক’ভাক্সিনৰ প্ৰথম ডজ লয় তেনেহ’লে দ্বিতীয় ডজটো সেইটো কোম্পানীৰে ল’ব লাগিব।