உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »১০০ কেজিৰ মহিলাই মাহচেৰেকৰ ভিতৰতে কমালে ৪৫ কেজি, কেনেকৈ জানক

    ১০০ কেজিৰ মহিলাই মাহচেৰেকৰ ভিতৰতে কমালে ৪৫ কেজি, কেনেকৈ জানক

    সাৰা যেতিয়া ১২বছৰীয়া আছিল তেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ এটা বদঅভ্যাস গঢ়ি উঠিছিল য’ত তেওঁ দিনটো ভোকত থাকি ৰাতি এসোপা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল। বয়সৰ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খাদ্য দীঘলীয়া সময় খাই থকাৰ কাৰণে ২৫বছৰ বয়সলৈ তেওঁৰ ওজন হয়গৈ প্ৰায় ১০০ কিলোগ্ৰাম।