உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »‍Brain Health: এনে এটি বেক্টেৰিয়া, যি আমাৰ মগজুক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰে

    ‍Brain Health: এনে এটি বেক্টেৰিয়া, যি আমাৰ মগজুক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰে

    বহুতো অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে মাইটোকণ্ড্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত অটিজমৰ দৰে ৰোগো আছে।