உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Recovering from Jaundice : জণ্ডিছৰ পৰা সহজে মুক্তি বিচাৰে যদি মানি চলক এইকেইটা উপায়! জানোঁ আহক সবিশেষ...

    Recovering from Jaundice : জণ্ডিছৰ পৰা সহজে মুক্তি বিচাৰে যদি মানি চলক এইকেইটা উপায়! জানোঁ আহক সবিশেষ...

    পর্যাপ্ত বিশ্রাম, ঔষধ আৰু সুষম আহাৰ গ্ৰহণেই জণ্ডিছ (Jaundice) ৰোগৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ মূল মন্ত্ৰ।