உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Home remedies to prevent Nausea: গাড়ীত উঠিলে বা পাহাৰীয়া পথেৰে গ’লে বমি হয় নেকি? জানি লওক ঘৰুৱা সমাধান

    Home remedies to prevent Nausea: গাড়ীত উঠিলে বা পাহাৰীয়া পথেৰে গ’লে বমি হয় নেকি? জানি লওক ঘৰুৱা সমাধান

    বহুতে ঔষধ খায় যদিও কামত নাহে। ঔষধৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিছুমান ঘৰুৱা উপায়।