உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Health care: মাজৰাতি বাৰে বৰে ডিঙি শুকাই যায় নেকি ? শৰীৰত গোপনে মাৰাত্মক ৰোগে বাহৰ পাতিলে এনে হয়!

    Health care: মাজৰাতি বাৰে বৰে ডিঙি শুকাই যায় নেকি ? শৰীৰত গোপনে মাৰাত্মক ৰোগে বাহৰ পাতিলে এনে হয়!

    Health care: ডিঙি শুকোৱাৰ কাৰণ বিভিন্ন মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ হ'ব পাৰে। যদি এনে হয়, পলম নকৰি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওঁক।