உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Bad Breath Prevention : মুখৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধৰ বাবে লাজত পৰিছে নেকি, এৰাই চলক এইসমূহ খাদ্য

    Bad Breath Prevention : মুখৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধৰ বাবে লাজত পৰিছে নেকি, এৰাই চলক এইসমূহ খাদ্য

    নিশাহত বা মুখ (Bad Breath)ৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলোৱাৰ দৰে লজ্জাজনক পৰিস্থিতি আৰু নাই। ইয়াৰ মানেই হৈছে যে শৰীৰৰত কিব নহয় কিবা সমস্যা হৈছে। কিছুমান খাদ্যৰ কাৰণেও মুখৰ ভিতৰত নাইবা নিশাহত দুৰ্গন্ধ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।