உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »গৰমৰ দিনৰ এই পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? মাৰাত্মক ক্ষতি হ'ব পাৰে আপোনাৰ শৰীৰত

    গৰমৰ দিনৰ এই পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? মাৰাত্মক ক্ষতি হ'ব পাৰে আপোনাৰ শৰীৰত

    কিন্তু বহুতে নাজানে যে, পাউদাৰৰ পৰা কি মাৰাত্মক ক্ষতি হ'ব পাৰে আমাৰ শৰীৰত? আনকি ইয়াৰ পৰা কৰ্কট ৰোগ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে।