உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Superfood Banana | দৈনিক ডায়েটত কল ৰাখেনে আপুনি? নিয়মিতভাৱে কল খোৱাৰ উপকাৰিতা কিমান?

    Superfood Banana | দৈনিক ডায়েটত কল ৰাখেনে আপুনি? নিয়মিতভাৱে কল খোৱাৰ উপকাৰিতা কিমান?

    কলত আয়ৰণ, পটাছিয়াম, মেংগানিজ আৰু মেগনেছিয়ামৰ দৰে বিভিন্ন উপাদান থাকে। কলৰ এই এণ্টিঅক্সিডেণ্টে আপোনাক সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰে।