உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Happy Birthday MS Dhoni: এম এছ ধোনীৰ ৭নং জাৰ্ছীৰে কি সংযোগ? ইণ্টাৰনেচনেল ক্ৰিকেটত কেনেকৈ পাইছিল জাৰ্ছী নং ৭

    Happy Birthday MS Dhoni: এম এছ ধোনীৰ ৭নং জাৰ্ছীৰে কি সংযোগ? ইণ্টাৰনেচনেল ক্ৰিকেটত কেনেকৈ পাইছিল জাৰ্ছী নং ৭

    ধোনীৰ বাবে ৭ নম্বৰটো স্পেচিয়েল। তেওঁ ৭ নম্বৰ জাৰ্ছী পিন্ধিয়ে ভাৰতক টি–২০ বিশ্বকাপ, এদিনীয়া বিশ্বকাপ উপহাৰ দিছিল।