உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Birthday girl Karisma Kapoor: কৰীশ্মা কাপুৰে পালন কৰিলে জন্মদিন, মাতৃ ববিতাৰ সমৰ্থনৰ বাবে সম্ভৱ হৈছিল বলীউড যাত্ৰা

    Birthday girl Karisma Kapoor: কৰীশ্মা কাপুৰে পালন কৰিলে জন্মদিন, মাতৃ ববিতাৰ সমৰ্থনৰ বাবে সম্ভৱ হৈছিল বলীউড যাত্ৰা

    কৰীশ্মাই ২০০৩ চনত বিবাহৰ পিছত চলচ্চিত্ৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল, কিন্তু তেওঁৰ পাৰিবাৰিক জীৱন সুখৰ নাছিল।