உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Diwali Bonusৰ সৈতে কৰ্মচাৰীয়ে পাব ১৮ মাহৰ DA Arrear ! মোদী চৰকাৰে সোনকালেই কৰিব পাৰে এই ঘোষণা...

    Diwali Bonusৰ সৈতে কৰ্মচাৰীয়ে পাব ১৮ মাহৰ DA Arrear ! মোদী চৰকাৰে সোনকালেই কৰিব পাৰে এই ঘোষণা...

    কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ (Central Govt Employee) বাবে দেৱালীৰ আগতে এটা ডাঙৰ ভাল খবৰ আহি আছে। দৰাচলতে, চৰকাৰে ডেৰ বছৰধৰি  Dearness allowance – DAৰ বকেয়া পৰিমাণ দিয়া নাই। অৱশ্যে, এতিয়া এই আশা সঁচা হ'ব যেন লাগিছে।