Home » photogallery » lifestyle »Gold Silver Price Today: সোণ-ৰূপৰ দাম আকৌ হ্ৰাস হৈছে ! জানক আজি ২২ কেৰেট আৰু ২৪ কেৰেট সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Silver Price Today: সোণ-ৰূপৰ দাম আকৌ হ্ৰাস হৈছে ! জানক আজি ২২ কেৰেট আৰু ২৪ কেৰেট সোণৰ দাম কিমান ?

Gold price today 16 December 2021: বৃহস্পতিবাৰে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য পুনৰ হ্ৰাস পাইছে। আজি, ২৪ কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সৈতে সোণ ২৪০ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৭,৯১০ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে। ২২ কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সৈতে সোণে আজি প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৬,৯১০ টকা স্পৰ্শ কৰিছে।

শেহতীয়া বাতৰি