Home » photogallery » lifestyle »Gold-Silver Price: সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে সস্তা হ’ল সোণ, ৫,৫২১ টকালৈকে হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম!

Gold-Silver Price: সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে সস্তা হ’ল সোণ, ৫,৫২১ টকালৈকে হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম!

ইফালে বিশেষজ্ঞৰ মতে, অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্যত কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনী আছে।

শেহতীয়া বাতৰি