உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »আকৌ ৫০,০০০ টকা পাৰ হ’ল সোণৰ দাম

    আকৌ ৫০,০০০ টকা পাৰ হ’ল সোণৰ দাম

    সোনার পাশাপাশি রুপোর দামও বেড়েছে সোমবার ৷ প্রতি কিলোতে রুপোর দাম ২২৪৯ টাকা বেড়ে ৬৯৪৭৭ টাকা হয়েছে ৷

    • |