Home » photogallery » lifestyle »Diwali 2021|Gold Price Today: বজাৰ কঁপোৱা খবৰ! দীপাৱলীৰ পূৰ্বে সোণ-ৰূপৰ দামত ব্যাপক পতন

Diwali 2021|Gold Price Today: বজাৰ কঁপোৱা খবৰ! দীপাৱলীৰ পূৰ্বে সোণ-ৰূপৰ দামত ব্যাপক পতন

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গুৱাহাটীতো হ্ৰাস পাইছে সোণৰ দাম।

শেহতীয়া বাতৰি