Home » photogallery » lifestyle »Gold Price: প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি হৈছে সোণ-ৰূপৰ দাম ! আজি কিমান হৈছে সোণৰ দাম ?

Gold Price: প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি হৈছে সোণ-ৰূপৰ দাম ! আজি কিমান হৈছে সোণৰ দাম ?

সোণৰ মূল্য ৫৬,২০০ টকাৰ উচ্চতা স্পৰ্শ কৰিছিল:  ২০২০ চনত, এমচিএক্সত ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য যোৱা আগষ্টত ৫৬,২০০ টকাৰ উচ্চতা স্পৰ্শ কৰিছিল। আজি, ডিচেম্বৰৰ ফিউচাৰ এমচিএক্সত সোণৰ ব্যৱসায় প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৭,৫৬৮ টকা বা প্ৰায় ৮৬৩২ টকা সস্তা হৈ আছে।